Uitgeverij kleutermethodes

Woorden met Wim

Met de woordspin Wim wordt op speelse manier de twintig belangrijkste woorden van een nieuw thema geïntroduceerd.De fotokaarten en afbeeldingen uit de 12 themapakketten ondersteunen het semantiseren en consolideren. Woorden met Wim maakt onderdeel uit van de methode Onderbouwd maar is ook los te gebruiken.

Een goede woordenschat is de belangrijkste basis voor de begrips-en algemene ontwikkeling van kinderen. Bij het themapakket horen 12 woordenschatfilmpjes en 12 praatplaten. Deze worden meegeleverd bij het pakket. De materialen worden geleverd door Heutink.nl

Villa letterpret

Het klassepakket bestaat uit de didaktische poppenkast Villa letterpret, 12 themapakketten en uit de handpoppen Arie de letterkanarie (letterkennis), Mollie de mol (klankgroepen), Hak en plak apen (Klanken), tante Truus (auditieve en visuele discriminatie) en Ed met de rijmpet (rijmen). 

Het klassepakket geeft vorm aan het directe instructiemodel aan kleuters en geeft duidelijkheid en eigenaarschap.Momenteel zijn er 12 thema's beschikbaar. De didaktische poppenkast, de handpoppen en de themapakketten worden geleverd door Heutink.nl. Villa letterpret is los te gebruiken als dyslectie protocol en borgt een goede doorgaande lijn.

Fred van de rekenflat

Het klassepakket bestaat uit de didaktische poppenkast rekenflat, 12 themapakketten en uit de handpoppen Sjoerd de cijferwoerd(tellen en getalbegrip), Mien de meetmuis (meten en wegen), Hennie de Hen(optellen en aftrekken), Tante Truus (sorteren en seriëren) en Fred de bever(ruimtelijke oriëntatie. Het klassepakket geeft vorm aan het directe instructiemodel aan kleuters

Het Fred van de rekenflat themapakket zorgt voor het handelingsgericht werken en een leerrijke inrichting van de reken-en bouwhoek. De inhoud van deze hoek is thematisch. Uit onderzoek blijkt dat kinderen enorme houvast hebben wanneer de rekenontwikkeling wordt aangeboden binnen een betekenisvolle context. Bestellen via Heutink.nl

Onderbouwd

Onderbouwd verbindt de drie methodes in een uniek leerlingvolgsysteem. Ontwikkelingsmaterialen worden daarbij gebruikt als observatie instrument en bieden uitdagende opdrachten voor het samenwerken en het eigenaarschap van de leerling. Daarnaast genereert het systeem automatisch handelingsplannen

 Voor werken met Onderbouwd verwijzen we naar www.onderbouwdonline.nl. Opleidingen voor alle methodes vind je via www.onderbouwdacademie. Wil je een proeflicentie? Mail ons dan via info@klassewerk.com