Opleiding taal

Het fonemisch en grafemisch bewustzijn wordt op speelse wijze met behulp van poppenspel, activiteiten in het speellokaal en materialen tijdens de werkles aan kinderen aangeboden.Kleuters volgen in hun geletterde ontwikkeling is erg ondoorgrondelijk. Elk kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Dat de gevoeldig periode voor dit aanbod ligt tussen 4 en 6 jaar weten we zeker. Dus het aanbod is van belang. Bereik met deze training hoe op een duidelijke en eenvoudige manier omgegaan kan worden met de ontluikende geletterdheid zonder de kleuters schools te benaderen.De opleiding bestaat uit een maatwerkbijeenkomst of kan online worden gevolgd

Inhoud training

Opleiding woordenschat
maatwerk 750,00

Tijdens de training woordenschat wordt aandacht besteed an de specifieke manier waarop jonge kinderen woorden aanleren en woorden uitbreiden en verdiepen. Afbeeldingen, concrete materialen en foto's/film spelen binnen dat onderwijs een grote rol.De nieuwe manier van aanbieden van woorden zorgt ervoor dat er meer begripsontwikkeling ontstaat en het kind beter leert begrijpen en logisch redeneren. De opleiding bestaat uit een maatwerkbijeenkomst of kan online worden gevolgd.

Inhoud training

Opleiding rekenen

De opleiding rekenen bestaat uit een bijeenkomst waarbij het handelend rekenen met materiaal centraal staat. Daarbij wordt eveneens aangegeven hoe het materiaal kan aansluiten bij de beleveniswereld van het kind en de daarbij behorende betekenisvolle context. Het directe instructiemodel komt aan de orde door middel van werken met handpoppen en speelse activiteiten. Daarnaast het werken met verlengde instructies in de hoeken en de werklessen.De opleiding bestaat uit een maatwerkbijeenkomst maar kan ook online worden gevolgd.

Inhoud training