Delen

Villa letterpret

Vanuit de didaktische poppenkast Villa letterpret worden de doelen op een kleutereigen manier aangereikt aan de kinderen. Zien ze de pop? Dan weten ze wat er gaat komen. Arie leert de letters aan en Mollie de Mol de klankgroepen De hak en plak apen hakken en plakken de woorden.

bestel

Poppenset

Met de poppenset uit Villa letterpret leren de kinderen spelenderwijs de letters en de klanken aan en de klankgroepen aan. Wim de spin komt uit zijn woorspin om de woorden aan te geven. De set dient om het directe instructiemodel op speelse wijze vorm te geven en kinderen te laten leren op een manier die bij hun leeftijd past.Los van deze set hoort ook Ed met de rijmpet bij de ibewoners van de villa.

bestel

Tante Truus

Tante Truus houdt van orde en netheid. Wat hoort bij elkaar en wat niet? 'Van sorteren kun je leren',  roept ze steeds.Tante Truus is zowel in Villa letterpret als in Fred van de rekenflat actief. De sorteer en seriëer activiteiten zowel visueel, tactiel als auditief worden door Truus aangeboden.

bestel

Themapakket

Villa letterpret themapakket wordt gebruikt om tijdens de thema's de geletterde omgeving in te richten en voor kinderen die herhaling nodig hebben op bepaalde ontwikkelingsgebieden.

Het pakket bestaat uit een groot aantal wandplaten. Kleine kaartjes waarmee coöperatieve kringactiviteiten gedaan kunnen worden en een platenset.

bestel

Klankgroepen zoek en vind

Welke twee woorden zijn even lang? Even kort? Langer of korter? Gebruik bij deze oefeningen de zoek en vindkaarten van KlasseWerk. De zoek en vind kist is voor vele oefeningen geschikt.

bestel

klankgroepen
klap het woord

Bij het oefenen van de klankgroepen is ook het spel Klap het woord erg bruikbaar. De verschillende mogelijkheden om het spel coöperatief in te zetten vind je in onze methode.

bestel

Letterkennis
letterspel 

Het kind leert letters benoemen met het letterspel. Mooie stevige letters die ook gevoeld kunnen worden door gebruik te maken van de tastkist.

bestel

Letterkennis Vijf op een rij

Vijf op een rij laat de kinderen oefenen met de beginklank in een woord. Het kind kan woorden die met dezelfde letter beginnen bijelkaar zoeken. Er is ook een kist voor midden- en eindklank.

bestel

Auditieve discriminatie 1

De kokers zijn gevuld met verschillende materialen die voor verschillende geluiden zorgen en daarmee kan de auditieve discriminatie worden geoefend. Ook een aanrader is de bellenset verkrijgbaar bij Heutink.

bestel

Auditieve discriminatie 2

Met Wat rijmt niet ? oefent het kind het auditief te discrimineren. Op de opdrachtstroken staan steeds 4 rijmwoorden waarvan er 1 niet rijmt. Het kind geeft met een rood kruis aan welk woord er niet bij hoort.

bestel

Visuele discriminatie 1

Met de zoek en vind kist leert het kind twee afbeeldingen of letters bij elkaar te zoeken. Hiermee wordt de visuele discriminatie gestimuleert. Gebruik de klassewerk zoek en vind kaarten.

bestel

Visuele discriminatie 2

Met zoek het woord en zoek het woord stempelset leert het kind woorden en letters visueel te herkennen.

bestel

Klanken 1

Met zoek het woord leert het kind op speelse wijze dat woorden uit klanken bestaan. Elke klank heeft een grafeem (letter) De losse klanken vormen het woord.

bestel

Klanken 2

De woorden van  zoek het woord kunnen ook worden gestempeld met de stempelset van zoek het woord. Een ideale combinatie!

bestel

Rijmen 1

Met rijmduo leert het kind twee rijmende woorden bij elkaar te zoeken.

bestel

Rijmen 2

Met rijm trio kan het actieve rijmen worden ontwikkeld.Het spel kan met drie kinderen worden gespeeld.

bestel