Delen

Fred van de rekenflat poppenset

Vanuit de rekenflat worden de rekendoelen op een kleutereigen manier aangereikt aan de kinderen. Zien ze de pop? Dan weten ze wat er gaat komen. Sjoerd leert de cijfers aan en Mien gaat wegen.Fred is altijd op zoek naar de juiste richting en Hennie maakt zich aldoor maar druk over haar 10 eieren.

bekijk

De rekenflat

Rekenflat didaktische poppenklast ondersteunt de directe instructie en prikkelt de fantasie. Alle bewoners van de flat hebben hun eigen plekje en er is van alles te beleven.

bekijk

cijferstempels

Cijferstempels tot 20.

Ze moeten eigenlijk in ieder groep staan!

bekijk 

Themapakket

Fred van de rekenflat themapakket wordt gebruikt om tijdens de thema's de gecijferde omgeving in te richten en voor kinderen die herhaling nodig hebben op bepaalde ontwikkelingsgebieden.Het pakket bestaat uit een groot aantal wandplaten. Kleine kaartjes waarmee coöperatieve kringactiviteiten gedaan kunnen worden.

bekijk

Nuance

Voor het begrijpen van nuances kan gebruik gemaakt worden van verf waar steeds een beetje wit bij gevoegd wordt. De kleurnuancekist van Educo is ook een aanrader. Daarmee kunnen zinvolle samenwerkingsactiviteiten worden gedaan.

Bekijk

Vormen

Voor het goed leren ontdekken en herkennen van vormen kozen wij voor Classicant. In deze kist zijn de platte en de ruimtelijke vormen gecombineerd. Ideaal dus. Een echte aanrader voor elke kleuter.Vele spelmogelijkheden voor samen spel.

Bekijk

Sorteren

Sorteren kan gedaan worden met allerlei materialen. Denk hierbij aan knopen of herfstmaterialen. Om leerlingen te volgen in de ontwikkeling rond sorteren zijn er speciaal materialen ontwikeld die sorteren op meer kenmerken. Een van de bekendste is wel de logical blocs. Ook een aanrader is maxi kralen rijgen.

Bekijk

Sorteren op naam

Sorteren op naam is in feite een vorm van rekenwoordenschat. Het kind kan daarbij voorwerpen bij elkaar zoeken die een verwantschap hebben. Om dit doel te ontwikkelen kozen wij het spel Trio van Educo

Bekijk

Seriëren

Seriëren is het op volgorde brengen van materialen op basis van de lengte of de dikte.Het ontwikkelingsmateriaal Seriant past het beste bij dit doel. een spel met zeer veel combinatiemogelijkheden binnen de thema's van Fred van de rekenflat. Ook het berenspel is bruikbaar voor dit doel.

Bekijk

Analyse

Taartjesspel noemen de kleuters dit al jaren. Vrij spelen ermee kunnen ze heel goed. Maar het namaken van de voorbeeldkaarten verwacht inzichten op een abstracter denkniveau. Een waardevol spel dat in geen enkele kleutergroep mag ontbreken.

Bekijk

Doortellen

Doortellen is een lastig begrip voor kleuters. Het kind heeft sterk de neiging om steeds overnieuw te starten met het tellen. Belangrijk dus om aandacht aan te besteden voor de doorgaande rekenontwikkeling. Wij kozen voor het spel splitsjuweel. Het doortellen wordt hier prachtig in gerepresenteerd.

Bekijk

Chronologie

Nadat het verhaaltje is voorgelezen gaan de kinderen aan de slag met het leggen van de goede volgorde in het spel logic. De verhaaltjes zijn terug te vinden op onderbouwdonline.nl.

Bekijk

Symbolen

Het cijfer en fiches kistje is multi inzetbaar bij het doel cijfersymbolen koppelen aan een hoeveelheid. Goed bruikbaar bij de themapakketten van Fred van de rekenflat.

Bekijk

Gewicht

Kleuters kunnen op vele manieren het wegen ontdekken. Ze kunnen zelf zakjes vullen met zand of kralen en deze wegen op de weegbalans. De gewichtenkokerset kan ook voor dit doel worden ingezet

Bekijk

Rangtelwoorden

Met het spel telstraatje kan het doel rangtelwoorden worden gestimuleerd. De kinderen kunnen op speelse wijze een gevoel krijgen bij eht verschil tussen een en eerste, twee en tweede.


Bekijk

Betekenis

Met de telefoonset kunnen kinderen betekenis geven aan een getal, in dit geval een telefoonnummer. Het uitspelen van verschillende soorten telefoongesprekken doet kinderen inzien dat er getallen worden gebruikt en geeft een betekenisvolle context.

Bekijk

Representeren

Frans Moerlands bedacht deze rekenhanden voor Educo. Een goede manier om aantallen te representeren.

Bekijk

Resultatief tellen

Voor het resultatief tellen kunnen allerlei voorwerpen worden gebruikt om het tellen te ervaren en te ontdekken. Voor het observeren of dit doel ook begrepen wordt viel de keuze op Zoek en tel.

Bekijk

Bouwen

Ruimtelijk bouwen is uitdagend en educatief materiaal voor jonge kinderen om de begrippen rondom ruimtelijk bouwen en het bouwen met behulp van voorbeeldkaarten spelend te leren.

Bekijk

Optellen en aftrekken

Met het getalspel kun je eigenlijk alles weergeven wat te maken heeft met optellen en aftrekken. Gebruik er echte materialen bij.

Bekijk

Schatten

Bekijk

Splitsen

De lieve heersbeestjes met twee vleugels die gesplitst kunnen worden. Het spel Dotsy nodigt uit tot veel spelmogelijkheden op coöpertatief gebied maar ook voor individueel gebruik geschikt.

Bekijk

Oppervlakte

Met Bouw je dierentuin kunnen kinderen kennis maken met het verschil tussen oppervlakte en omtrek. Ook voor groep 3 nog een waardevol spel.

Bekijk

Eigen lichaam

Met de aankleedpuzzel jongen en meisje kunnen de lichaambegrippen worden geoefend en ontdekt. Op de leerkaart Onderbouwdonline veel verwerkingsmogelijkheden.

Bekijk

Houdingen

Om het doel houdingen aan te reiken is het spel zoek de houdingen uitermate geschikt. Tijdens de directe instructie biedt dit spel meer dan genoeg coöperatieve werkvormen. een aanrader.

Bekijk

Contouren

Kan een kind een schaduw in een voorwerp herkennen? Met dit spel wordt het doel aangeboden. Wij raden aan de Zoek en vindkaarten van KlasseWerk te gebruiken. Deze worden meegeleverd met de themapakketen Fred van de rekenflat.

Bekijk

Ruimtelijke oriëntatie

De ruimtelijke oriëntatie kan goed worden ontwikkeld met de vertiblocs als het gaat om 3D oefening. Voor de representatie in het platte vlak kozen we het richtingenspel.

Bekijk

 Kleuren

Het oefenen van de kleuren kan op velerlei manieren. Denk hierbij aan verf en kleuren van de kleding van de kinderen. Het spel kleurendomino past goed bij dit doel en heeft als bijkomend voordeel dat het samen of alleen gespeeld kan worden.

Bekijk

Richtingen

Om de richtingen en de begrippen te leren kennen maken we gebruik van het richtingenspel van Educo. Wanneer de kinderen nog iets emer aankunnen is het spel mini midi maxi aan te raden.

Bekijk

Verkort tellen

Voor het verkort tellen is het spel Seriant 2 geschikt. De kaarten van Fred van de rekenflat worden hierbij ingezet.

Bekijk

Geldbesef

Winkeltje spelen is een spel wat een kind van nature graag ziet. Het doel geldbesef is hiermee goed te observeren. Materialen die het spel ondersteunen is bijvoorbeeld een kassa en een pinautomaat.

Bekijk

Lengte

Lengte afpassen en meten kan worden ontdekt met het spel passen en meten. Uiteraard voorafgegaan door allerlei meetoefeningen is dit spel uitstekend geschikt om de ontwikkeling te observeren.

Bekijk